Maestra Ayahuasca

Maestra 2

Dokumentární • Česká republika • 2011

76 min

Anglické titulky

Přístupnost od 12 let

den
Středa

datum
10. 4. 2024

čas
18:00


10.4. - Psychedelic Cinema / Maestra Ayahuasca (+ EN titulky) /// 18:00 + diskuze v angličtině


Maestra Ayahuasca

Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A amazonští šamani nás překvapují svými schopnostmi a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, protože přímo komunikují s rostlinami, které jim samy říkají, jak léčebně působí. Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout jakoukoli informaci a poznat cokoliv, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale i dává poznání čehokoliv v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce, ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. Film zároveň poukazuje na vážné ohrožení Amazonie a jejích obyvatel.

Psychedelické kino je nový koncept České psychedelické společnosti a návštěvníci se mohou těšit na pravidelné promítání filmů s psychedelickou tématikou a na navazující diskuzi s odborníky z nejrůznějších kruhů. Po projekci "Maestra Ayahuasca" bude navazovat diskuze s průvodcem Amazonií a znalcem jihoamerických kultur Ondřejem Bahníkem a psycholožkou Mgr. Danielou Koubkovou (PsyCare, PSYON). Film je v českém znění s anglickými titulkami, diskuze bude v angličtině.EN

Psychedelic Cinema / Maestra Ayahuasca (+ EN subtitles) /// 18:00 + discussion in English


Maestra Ayahuasca

The great Amazon hides many secrets. And Amazonian shamans surprise us with their abilities and knowledge. They can heal even so-called incurable diseases because they communicate directly with the plants, which themselves tell them how they act medicinally. Local shamans can leave their bodies, travel across the Earth and the universe, they can access any information and learn anything that interests them. The key to this is ayahuasca, a mysterious vine whose brew not only heals and purifies a person on all levels but also provides knowledge of anything in this world and in previously unknown worlds, opening doors to other dimensions... In the film, we encounter ayahuasca not only through shamans and their work but also through various experts and people for whom it represents an incomparable experience. The film also highlights the serious threat to the Amazon and its inhabitants.


Psychedelic Cinema is a new concept of the Czech Psychedelic Society, where visitors can look forward to regular screenings of films with psychedelic themes and subsequent discussions with experts from various circles. After the screening of "Maestra Ayahuasca," there will be a discussion with Ondřej Bahník, an Amazon guide and expert on South American cultures, and psychologist Mgr. Daniela Koubková (PsyCare, PSYON). The film is in Czech with English subtitles, and the discussion will be in English.Další termíny
Koupit

Další představení