Národní soutěž 3

Národní soutěž 3

• Česká republika • 2024

81 min

Originální verze

Přístupnost od 12 let

den
Neděle

datum
3. 3. 2024

čas
15:30


//Národní soutěž 3//

Národní soutěž již několik let předkládá divákům to nejlepší z tuzemské tvorby. Tři programy
obsahují hned 15 filmů, tedy množství, které odráží nejen fakt, že se Pragueshorts čerstvě
otevřely i animované a dokumentární tvorbě, ale i upřímnou radost programového týmu
z kvality domácí nabídky.
Mimo, vzácně citlivé drama Piotra Jasińského, zachycuje křehký moment v životě dvou
osmnáctiletých kamarádů, kteří jsou nuceni přehodnotit pravou podstatu svého vztahu.
Vzrušuje vás pohled na ladné barokní křivky? Zachovejte klid, mockument Baroko Tomáše
Navrátila a Davida Paynea ukazuje, že v tom nejste sami. Temnější emoční odstíny přináší
nihilistická miniatura I Will Die in This House Adriany Bendžalové, experimentálnější tvary

zase reprezentuje půvabná hříčka Křížem krážem Niny a Tomáše Rybárových inspirovaná
estetikou starých konzolových her. Druhý soutěžní blok uzavře dušezpytná Electra Darii
Kashcheevy, která vedle premiéry v Cannes zabodovala i na MFF v Torontu, kde získala cenu
pro nejlepší krátký film.

Tříčlenná mezinárodní porota udělí cenu pro nejlepší český film, s níž se pojí finanční odměna 2000 eur.

//National Competition 3//

For the past several years, the National Competition has presented audiences the best that
domestic cinema has to offer. This year’s three blocks boast a total of fifteen films, a number
which not only reflects the fact that Pragueshorts has recently opened itself up to animated
and documentary works but that also shows the earnest joy felt by the programming team
at the quality of the submissions.
Piotr Jasiński’s unusually sensitive drama Bunk captures a fragile moment in the life of two
eighteen-year-old friends forced to reevaluate the true essence of their relationship. Do you
get aroused at the sight of beautiful Baroque curves? Never fear: Tomáš Navrátil and David
Payne’s The Baroque is here to say you’re not alone. Darker emotions characterize Adriana
Bendžalová’s nihilistic miniature I Will Die in This House, while more experimental forms of
filmmaking are represented by Nina Rybárová and Tomáš Rybár’s charmingly playful Criss
Cross, which was inspired by the aesthetics of old video game consoles. The National
Competition’s second block concludes with Daria Kashcheeva’s soul-searching Electra, which
premiered in Cannes and was named Best Short Film at the Toronto IFF.

The three-member international jury will present an award for Best Czech Film, which comes with a financial reward of 2,000 euros.Další termíny
Koupit

Další představení