Psychedelia: The History and Science of Mystical Experience + CZ DEBATA

Psychedelia: The History and Science of Mystical Experience

Dokument • USA • 2021

58 min

Anglická verze s českými titulky

Přístupnost od 12 let

den
Úterý

datum
10. 10. 2023

čas
18:00


PSYCHEDELIE je hodinový dokumentární film o psychedelických látkách a jejich schopnosti vyvolat mystické a náboženské zážitky. Film mapuje jejich použití v kontrolovaných výzkumných studiích před kulturní bouří 60. let, kdy bylo LSD považováno za slibný lékařský průlom, stejně jako jeho nedávný návrat v psychiatrii.

Film, ve kterém vystupují přední odborníci v oblasti výzkumu psychedelik, vypráví příběh lékařských profesionálů, kteří tyto látky znovu zavedli do legálního a rostoucího výzkumného oboru. První osobní rozhovory s účastníky studie úzkostlivých stavů na konci života zkoumají hluboké, život měnící poznatky, které psychedelika u účastníků vyvolávají, a co tyto poznatky mohou znamenat pro společnost jako celek.

Psychedelické kino je nový projekt České psychedelické společnosti, který svou cestu začne promítáním amerického filmu Psychedelia: The History and Science of Mystical Experience. Každý měsíc se tak účastník může těšit na promítání filmů s psychedelickou tématikou a s navazující diskuzí, jeden týden v českém jazyce, druhý v anglickém.

Ve vybraných termínech debata v českém jazyce povedou Mgr. Jan A. Kozák, PhD a Mgr. Jan Blahůšek.


EN:
PSYCHEDELIA​ ​is an hour-long documentary film about psychedelic drugs and their ability to induce mystical and religious experiences. The film chronicles their use in controlled research studies prior to the cultural upheaval of the 1960s, when LSD was regarded as a promising medical breakthrough, as well as their recent re-emergence in psychiatry.

Featuring leading experts in the field of psychedelic research, the film tells the story of medical professionals who have re-introduced these compounds into a legal and growing field of study. First-person accounts from a study on end-of-life anxiety explore the profound, life-altering insights psychedelics induce in participants and what these insights might mean for society at large.

Psychedelic Cinema is a new project of Czech Psychedelic Society, which starts its journey with screening the American film Psychedelia: The History and Science of Mystical Experience. Every month can the visitor look forward to screening of films with psychedelic context and following discussion, one week in Czech, the next in English.

On selected dates, the debate will be led in English by Alessio Faggioli Damiani.Další termíny
Koupit

Další představení