Landscapes of Resistance + DEBATA

Pejzaži otpora

Dokument • • 2021

95 min

České a anglické titulky

den
Středa

datum
5. 4. 2023

čas
20:00


97letá protifašistická bojovnice Sonja byla jednou z prvních partyzánek v Jugoslávii a členkou odboje v Osvětimi. Nasloucháním Sonjiným příběhům procházíme krajinou její revoluční minulosti kde se její vzpomínky začínají prolínat s vlastní konfrontací tvůrkyně filmu se sílícím fašismem v dnešní Evropě.

97-year-old antifascist fighter Sonja was one of the first female partisans in Yugoslavia and a member of the resistance in Auschwitz. By listening to Sonja’s stories, we travel through the landscapes of her revolutionary past, as her memories start to intertwine with the filmmakers’ own confrontation with the rising fascism in Europe today.Další termíny
Koupit

Další představení