Kdyby radši hořelo + ZÁVĚREČNÁ DEBATA

Kdyby radši hořelo

Drama, Komedie • Česká republika • 2022

84 min

Originální verze

Přístupnost od 12 let

den
Čtvrtek

datum
6. 4. 2023

čas
20:00


Standa a Bróňa jsou dobrovolní hasiči na jedné malé vesnici. Zatímco se nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu nedávno zemřela manželka. Věci se začnou měnit v momentě, kdy během Velikonočního jarmarku narazí dodávka do lidí. Řidič od nehody uteče dřív, než si ho stane někdo všimnout. Lidé jsou přesvědčení, že šlo o teroristický útok a sváteční náladu střídá atmosféra strachu, nenávisti a dezinformací, do které se místní obyvatelé včetně vystrašeného Standy propadají. Napomáhá tomu i Bróňa, který je o terorismu přesvědčen, a snaží se s tím něco udělat. Pocit nebezpečí mu vlévá novou krev do žil a z hasičského sboru se stává domobrana.

Standa and Bróňa are volunteer firefighters in a small village. While the clumsy Standa is looking forward to the soon birth of his son, his older friend Bróňa, who is a role model for Standa, is no longer enjoying life because his wife has recently died. Things begin to change when a van crashes into people during the Easter Fair. The driver runs away from the accident before anyone notices him. People are convinced it was a terrorist attack and the festive mood is replaced by an atmosphere of fear, hatred and misinformation into which the locals, including the frightened Standa, sink. Bróňa, who is convinced of terrorism, is helping the situation and is trying to do something about it. The sense of danger pumps new blood into his veins and the fire brigade becomes a militia.Další termíny
Koupit

Další představení