All Against All

All Against All

Dokument • Nizozemsko •

103 min

den
Čtvrtek

datum
6. 4. 2023

čas
17:30


Co je to fašista? Byl fašismus jednorázovým historickým jevem, nebo je to něco z každé doby, určitá mentalita? Tuto otázku zkoumá kniha Všichni proti všem na příkladu předválečného fašismu v Nizozemsku. Ukazuje se, že Holandsko, obvykle spojované s liberalismem a tolerancí, mělo mezi válkami desítky fašistických hnutí. Neznámá historie neustálých hádek, intrik, rozkolů a slučování; nespočet malých führerů s velkým egem a malým sebevědomím se snažilo na úkor všech a sebe navzájem stát se vůdcem Nizozemska.

What is a fascist? Was fascism a one-off historical phenomenon or is it something of all times, a certain mentality? All Against All investigates this question on the basis of pre-war fascism in the Netherlands. Holland, usually associated with liberalism and tolerance - turns out to have had tens of fascist movements between the wars. An unknown history of constant quarrels, intrigue, schisms and mergers; countless small führers with large egos and little self-insight tried themselves at the expense of everyone and each other to become leader of the Netherlands.Další termíny
Koupit

Další představení