Mezinárodní soutěž 2: O holkách a hvězdách / Of Girls and Stars

Mezinárodní soutěž 2: O holkách a hvězdách / International Competition 2: Of Girls and Stars

• Velká Británie, Hongkong, Izrael, Kanada • 2022

90 min

České a anglické titulky

Přístupnost od 12 let

den
Sobota

datum
4. 3. 2023

čas
21:00


Mezinárodní soutěž představí letos 27 filmů z let 2020 až 2022, na jejichž výrobě se díky koprodukcím podílelo 25 zemí světa. Soutěžní výběr nabízí v pěti blocích možnost udělat si představu o tom, jak pestrá a bohatá je co do volby témat, forem i stylů vyprávění současná světová produkce krátkých filmů. Porota této soutěžní sekce udělí cenu pro nejlepší film spojenou s finanční odměnou 3000 eur a dvě zvláštní uznání.

This year’s international competition presents 27 films from 2020–2022, representing 25 countries (including co-productions). Five blocks of films give audiences an overview of the rich and diverse range of themes, forms, and narrative styles that you’ll find in contemporary international short films today. The best film chosen by the section’s jury will receive 3,000 euros; the jury will also name two Special Mentions.

Jako kometa | Comme une comète | Shooting Star
Režie / Director: Ariane Louis-Seize
Kanada / Canada, 2020, 23 min


Pojídání ve tmě | Eating in the Dark
Režie / Director: Inari Sirola
Velká Británie / United Kingdom, 2021, 9 min

Mrazák | Frimas
Režie / Director: Marianne Farley
Kanada / Canada, 2021, 19 min

Než se to rozbilo | Ma shelo nishbar | If It Ain't Broke
Režie / Director: Elinor Nechemya
Izrael / Israel, 2021, 25 min

Všechny vrány světa | Tian Xia Wu Ya | All the Crows in the World
Režie / Director: Yi Tang
Hongkong / Hong Kong, 2021, 14 minDalší termíny
Koupit

Další představení