Digitální disidenti

Digitální disidenti

• • 2021

40 min

Anglické titulky

den
Čtvrtek

datum
28. 4. 2022

čas
19:00


Dokumentární film o lidech, podle kterých by používání digitálních technologií nemělo být podmínkou pro fungování ve společnosti.
Nejsou na sociálních sítích, nemají chytré telefony a pandemií umocněný přesun řady společenských činností do on-line prostoru sledují s kritickými obavami. Kdo jsou lidé, kteří i v roce 2021 žijí bez všeobecně vzývaných digitálních vychytávek a jaké mají motivace?

Středometrážní dokument "Digitální disidenti" reflektuje narůstající rozčarování z technologického pokroku, který byl dosud braný jako něco daného a nezpochybnitelného. Jednotlivé postavy, které spojuje zejména větší či menší napojení na umělecký svět, v něm vysvětlují své analogové postoje - za těmi si stojí i přes to, že jsou okolím často vnímány jako morousové či zdržovači.

Osobními příběhy a tedy celým filmem provází sociolog Petr Lupač, který se dlouhodobě věnuje fenoménům digitální propasti a digitálního vyloučení. Zasazuje do společenského kontextu digitalizační proces, kterého jsme právě všichni účastni a vede diváka k nepříjemnému uvědomnění: pokud existuje početná skupina lidí, pro které je nevyužívání digitálních technologií věcí volby a osobního rozhodnutí, jak veliká je asi skupina lidí, která digitální technologie vůbec nevlastní či využívat neumí?

They are not on social networks, they do not have smartphones and pandemics exacerbated the transfer of a number of social activities to the online space they watch with critical apprehension. Who are the people who still live in 2021 without the generally called digital tweaks and what are their motivations?

The medium-length documentary "Digital dissidents" reflects the growing disillusionment with technological progress, which has so far been seen as something given and unquestionable. The individual characters, who are mainly connected by a greater or lesser connection to the art world, explain their analogue attitudes in it - they stand behind them despite the fact that they are often perceived by their surroundings as morous or delay.

The sociologist Petr Lupac, who has long been dedicated to the phenomena of the digital divide and digital exclusion, accompanies his personal stories and thus the entire film. It places the digitalisation process in which we are all involved and leads the viewer to an unpleasant realization: if there is a large group of people for whom the non-use of digital technologies is a matter of choice and personal decision, how big is a group of people who do not own digital technology at all or can't use?

Documentary film by Barbora Johansson about people who do not want to use digital technologies and refuse them to be necessary precondition for functioning in society.Další termíny
Koupit

Další představení