Proč zrovna já?

Hochwald

• Belgie, Rakousko • 2020

107 min

České a anglické titulky

Přístupnost od 15 let

den
Úterý

datum
9. 11. 2021

čas
20:00


Mario je mladý tanečník žijící v ospalém maloměstě v Jižním Tyrolsku. Malebný kraj se zdá být ideálním místem k životu jen do té doby, než se Mario musí vypořádat s traumatickou ztrátou přítele, který zemřel při útoku na gay klub. V nejtěžších chvílích se k němu obrátí zády všechny vybudované komunity a záchranné kruhy – rodina, přátelé, sousedé. Ze všech koutů se ozývá stejně bolestná otázka: Proč přežil právě on? Mario se tak stává nedobrovolným a bezprizorním vyvrhelem, který nikam nepatří a k nikomu nenáleží. Obrací se tak k tomu poslednímu, co mu zbývá – k víře ve všech jejích podobách. Režijní debut Evi Romen představuje vyspělé a tematicky bohaté dílo, jež s odvahou vypráví o aktuálně palčivých společenských problémech. Autorčino komplexní a nepatetické uchopení tragické látky ocenili na festivalu v italském Bolzanu, kde snímek získal cenu za nejlepší hraný film.

Mario is a young dancer from a sleepy town in South Tyrol. The picturesque area seems to be the perfect place to live, but only until Mario has to deal with the traumatic loss of his boyfriend, who died in an attack on a gay club. In the hardest moments, all the established communities and his safety net abandon him: his family, friends, and neighbours. The same painful question resonates everywhere: Why was it he who survived? Mario becomes an involuntary and forlorn outcast, belonging nowhere and with nobody. He turns to the last thing he has left: to faith in all its forms. Evi Romen’s directorial debut is a mature, thematically rich film, which courageously addresses the burning social issues of today. The director’s complex, sober approach to the tragic theme received praise at the Bolzano film festival in Italy, where the film won the Best Feature Film award.Další termíny
Koupit

Další představení