Uvnitř kaleidoskopu

Inside the Kaleidoscope

• •

59 min

České a anglické titulky

Přístupnost od 15 let

den
Sobota

datum
6. 11. 2021

čas
20:00


Inside the Kaleidoscope confronts the viewer with the diversity and idiosyncrasy of Austrian queer short film, spanning from performance and conceptual art film of the 1960s, through documentary and experimental film making, to present-day music clips. It is a cele(s)bration of the queer “gaze” heralding nothing less than the end of phallocracy.

Uvnitř kaleidoskopu konfrontuje diváka s diverzitou a výstřednostmi krátkých rakouských queer filmů, od performativního a konceptuálního uměleckého filmu 60.let přes dokument a experimentální film až po současné hudební klipy. Představuje oslavu queer pohledu a nezvěstuje nic menšího než konec falokracie.Další termíny
Koupit

Další představení