Dobrý člověk

A Good Man

• Francie • 2020

108 min

den
Pondělí

datum
20. 9. 2021

čas
19:00


V láskyplném vztahu chybí Benjaminovi
s Aude jediné – dítě, po kterém Aude touží,
ale sama nemůže mít. Sen o rodině se proto
rozhodne naplnit Benjamin. Jeho mateřství
se stane nejen zkouškou vztahu, ale i trnem
v oku rodiny a sousedů, kteří jsou zvyklí
mít vše jasně rozdělené, jako záhonky za
okny svých domů. Intimní drama precizně
pracuje s citlivým tématem trans* rodičovství,
ztělesněným i vynikajícími hereckými
výkony Noémie Merlant a zpěvačky
a herečky Soko.

There is only one thing missing in Benjamin
and Aude’s loving relationship – the child Aude
longs for but cannot have. Benjamin decides
to fulfil the dream of having a family instead
of Aude. His motherhood becomes not only
a test of the relationship, but also a thorn in
the side of the family and neighbours who
are used to having everything pigeonholed,
just like the flowerbeds outside the windows
of their houses. The intimate drama works
precisely with the sensitive theme of trans*
parenthood, embodied also by the outstanding
performances of Noémie Merlant and singer
and actress Soko.Další termíny
Koupit

Další představení