Hrana zlomu

Repulse

• Česká republika • 2021

86 min

den
Pátek

datum
24. 9. 2021

čas
21:00


Kateřina s Robertem vychovávají svou
malou dcerku v luxusní moderní vile, stěží
lze však jejich domácnost nazvat harmonickou.
Na rozdíl od nich žije dospělý Viktor
se svou matkou v polorozpadlém domě
na samotě, jejich rodinné vztahy nicméně
nejsou o nic zdravější – byť docela jiným
způsobem. Osudy dvou disfunkčních rodin
se protínají v unikátním, atypicky vyprávěném
příběhu-skládance plném surreálných
obrazů výmluvnějších než jakákoli slova.

Kateřina and Robert raise their young
daughter in a luxurious modern villa,
but their family life can hardly be called
harmonious. In contrast, Viktor lives with
his mother in a semi-dilapidated house in a
remote area, but their family relationships
are no healthier - albeit in a very different
way. The fates of two dysfunctional families
intersect in a unique, atypically told story/
composition, full of surreal images more
eloquent than any words.Další termíny
Koupit

Další představení