Štěstí

Bliss

• Německo • 2021

90 min

den
Sobota

datum
18. 9. 2021

čas
19:00


Sashe je přes čtyřicet a jako rozvedená
matka a sexuální pracovnice nemá od života
přehnaná očekávání. Už vůbec nevěří na
lásku na první pohled, navíc na chodbě sex
klubu, kam právě nastoupila mladá
a neodolatelně sebevědomá Maria. Je štěstí
zamilovat se, jen tak, v laciném berlínském
bistru nad sešitem básniček. Co ale dělat,
aby štěstí zůstalo a nevylámalo si zuby tam,
kde je ženské tělo jen obchodní komoditou?
Autentické německé romantické drama
z letošního Berlinale.

Sasha is in her forties and as a divorced
mother and sex worker, she does not have
huge expectations from life. She doesn‘t believe
in love at first sight anymore, especially
not in love at first sight in the corridor of a sex
club which was just joined by the young and
irresistibly confident Maria. It is bliss to fall in
love, just like that, in a cheap Berlin bistro over
a thin book of poems. But what to do so that
the bliss is permanent and thrives even in a
place where the female body is just a commercial
commodity? An authentic German
romantic drama from this year’s Berlinale.Další termíny
Koupit

Další představení