Můj něžný matador

My Tender Matador

• Argentina, Chile, Mexiko • 2020

93 min

České titulky

den
Pátek

datum
17. 9. 2021

čas
19:00


Drag queen z nároží“, jak si říká, jedné noci
potká svého prince, který jí zachrání život.
Byl by to snad začátek pohádky, kdybychom
nebyli v Chile 80. let za Pinochetova režimu,
který svým odpůrcům šťastné konce
nesliboval. Láska ale dokáže přežít ve špíně
předměstí i v ilegálních gay barech – pokud
není zrazena... Přední chilský herec Alfredo
Castro (Klub, Neruda) exceluje v hlavní roli
něžně melancholické adaptace románu
Pedra Lemebela.

The “Queen of the Corner”, as she calls
herself, meets her prince who saves her life
one night. It could have been the beginning
of a fairy tale if we were not in the Chile of
the 1980s under the Pinochet regime, which
did not promise happy endings to its opponents. But love can survive in the squalor
of the suburbs and illegal gay bars - as long
as it is not betrayed... Leading Chilean actor
Alfredo Castro (The Club, Neruda) excels as
the star of a tenderly melancholic adaptation of a novel by Pedro Lemebel.Další termíny
Koupit

Další představení