Síla kapitalistova

Capitalist Drive

Dokumentární • Česká republika, Austrálie • 2004

55 min

Anglická verze s českými titulky

Přístupnost od 12 let

den
Středa

datum
29. 9. 2021

čas
19:00


Australská režisérka s českými kořeny Barbara Chobocky mapuje svoji vlastní rodinu rozklenutou přes dva kontinenty a tři generace. Přesto, že studená válka rozdělila příbuzné žijící v Čechách a v Austrálii, všechny nakonec spojuje stejná touha a odvaha podnikat. Jak to šlo v emigraci v poválečné Austrálii a v pozdějším Československu v podmínkách svobodné tržní ekonomiky? Název filmu je slovní hříčkou používanou v rodině, která odkazuje na sílu ekonomického systému a výkonné motory aut. Důležitou roli v něm hrají amatérské snímky z rodinného archivu. Režisérčin otec je posílal svým příbuzným do socialistického Československa a autorka se po letech ptá, jak moc byly pravdivé a zda
neukazovaly jen světlé stránky života v Austrálii.

Akce je součástí festivalu Aussie and Kiwi Film Fest a uskuteční se za přítomnosti tvůrců filmu, se kterými po ukončení projekce proběhne diskuze.

Australian director with Czech roots Barbara Chobocky maps her own family history that spans two continents and three generations. Despite the fact that the Cold War divided relatives living in the Czech Republic and Australia, they all end up united by the same desire and courage to do business. Amateur films from the family archive play an important role in it. The director’s father sent them to his relatives in socialist Czechoslovakia, and years later the author asks how true they were and whether they only showed the bright side of life in Australia.

The film is part of the evening of documentary films organized by Aussie and Kiwi Film Fest and will be followed by the disscusion with the film makers.Další termíny
Koupit

Další představení