Jen 6,5

Just 6,5

• • 2019

134 min

den
Pátek

datum
25.09.2020

čas
21:30


Samad pracuje v protidrogové jednotcea snaží se dopadnout drogového krále Nassera Khakzada. Po několikátém zátahu
se ho podaří vystopovat a zatknout. Následuje soudní proces, ve kterém je Nasser odsouzen k trestu smrti a Samad si začíná uvědomovat, že zatčení ani popravy nic nezmění a k řešení problému se musí přistoupit jinak. Dokáže se vyrovnat s tím, že během jeho kariéry stoupl počet drogově závislých z jednoho milionu na 6,5 milionu?

Samad works in a narcotics unit, trying to capture the drug lord Nasser Khakzad. After several raids, they fi nally manage to track him down and arrest him. In the subsequent
trial, Nasser is sentenced to death and Samad starts to realize that neither the arrests nor executions will change anything and the problem must be approached differently. Will he manage to cope with the fact that during his career, the number of drug addicts increased from one million to
6.5 million?Další termíny
Koupit

Další představení