Combined Shape Created with Sketch.

BOUŘE

HELLARO / THE OUTBURST

Drama • Indie •

121 min

České a anglické titulky

den
Sobota

datum
29.02.2020

čas
21:00


Gudžarátský film Hellaro se odehrává v 70. letech v zapadlé vesnici kutchské pouště. Místní ženy zde žijí
v absolutně podřízeném postavení vůči svým mužům, kteří jim odpírají i jedno z jejich hlavních potěšení:
tanec, který má přivolat déšť. Jejich touhu po svobodě ale rozvibruje dhol potulného bubeníka. Film s
výrazným feministickým nábojem získal cenu za nejlepší celovečerní film na 66. indických National Film
Awards 2019.

The Gujarati film Hellaro takes place in the 1970s in a remote village of the Kutch desert. Here, local
women live in an absolute subordinate position to their men, who deny them one of their main pleasures:
dancing, and more specifically dancing a traditional dance said to bring rain. But their desire for freedom
is enhanced after the encounter of a wandering drummer. The film with a strong feminist charge won the
Best Feature Film award at the National Film Awards 2019.


Další termíny
Koupit

Další představení