Combined Shape Created with Sketch.

TREZOR: Kočár do Vídně

Coach to Vienna

Drama • Československo • 1966

88 min

den
Sobota

datum
12.10.2019

čas
17:45


Psychologické drama Karla Kachyni a Jana Procházky z roku 1966 se zabývá transformací
lidských pocitů jako je strach a nenávist. Hlavní aktérka touží pomstít svého manžela, který
byl popraven německými vojáky, když je následně přinucena odvézt dva z nich vlastním
povozem do Vídně. Dochází však ke katarzi, kdy není schopná zabít a útěchu nachází právě
v náručí jednoho z vojáků. Dílo působí velmi poeticky a využívá hlavně zachycení emocí a
gest, spíše než dialogu k interpretaci hlavní myšlenky. Ve své době však zůstává ze strany
normalizátoru nepochopeno a je dokonce označeno za zvrácené.


Další termíny
Koupit

Další představení