Combined Shape Created with Sketch.

Série krátkých filmů / Short film series - BLOK 4 / Festival KOLNOA

Short film series - BLOCK 4

• Izrael •

60 min

Anglické titulky

den
Neděle

datum
06.10.2019

čas
20:00


Filmová škola Steva Tische / The Steve Tisch School of Film and Television, Tel Aviv University

Docudance 2018
Flashmob, Hila Chessen, 19 min

Núr / Nour – نور, Ori Birger, 23 min

Hora / Horah, Ido Weisman, 18 min

Tři krátké studentské filmy, které ukazují tanec jako prostředek vyjádření osobní bolesti a sociálního protestu. Filmy v produkci Jael Perlov představují komplikovanou izraelskou realitu prostřednictvím různých aspektů tance. Každý přináší pohled svého tvůrce na místní život a společně vytvářejí mozaiku odrážející vícevrstvou společnost, která sdílí jeden společný výrazový prostředek: tanec.

Three short student films that show how dance can also serve as means of expressing personal pain and social protest. The films with Yael Perlov’s production present the complexity of life in Israel through different aspects of dance. Each brings its creator’s point of view on Israeli life and together they create a mosaic reflecting a multi-layered society that shares one common means of expression: Dance.


Další termíny
Koupit

Další představení