Combined Shape Created with Sketch.

Éter

Eter

• Maďarsko, Polsko, Ukrajina • 2018

117 min

České a anglické titulky

den
Pondělí

datum
08.04.2019

čas
17:30


Mladý lékař experimentuje s éterem pro snížení bolesti, ale i manipulaci s lidskou myslí. Má přednost morálka, nebo vědecký pokrok?
Když doktor omylem otráví mladou dívku éterem, jen zázrakem unikne šibenici, když dostane carskou milost. Díky tomu se dostane k vojenské posádce, kde může se svými experimenty pokračovat. Éter umí potlačovat bolest, ale také umožňuje manipulovat s lidmi. Faustovský příběh o muži zaslepeném touhou po moci a vědeckém úspěchu.

A young doctor experiments with ether both as a pain killer and as a means to manipulate the human mind. What will triumph, morals or scientific progress?
After accidently poisoning a young woman with ether, a doctor narrowly escapes the gallows by receiving an Imperial pardon. He is assigned to a military unit where he can continue his experiments as he sees fit. Ether suppresses pain, but it also allows people under its influence to be manipulated. A Faustian tale of a man blinded by the thirst for power and scientific achievements.


Další termíny
Koupit

Další představení